بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Harts War 2002

دانلود فیلم Hart’s War 2002

جنگ جهاني دوم، دانشجوي سال دوم مدرسه ي حقوق، «سروان تامي هارت» (فارل)، در اردوگاه اسيران جنگي آلمان زنداني است. در اردوگاه قتلي اتفاق مي افتد و «هارت» مأمور مي شود تا در دادگاهي که خود زنداني ها تشکيل داده اند. از متهم به قتل، خلباني سياه پوست (هوارد) دفاع کند...

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما